europart grupa


Biura regionalne:
Włodawa ul. Jana Pawła II 13

ul. Sławinkowska 6c/ 2, 20-810 Lublin
kom. 510159131
tel. 506 280 011

e-mail: biuro@europart.wlodawa.pl

Biuro czynne:
pn. - pt. godz. 8.00 - 16.00

Informacja o projekcie:

EUROPART SP. Z O.O z przyjemnością informuję że rozpoczęło realizację projektu pt.
Aktywne śląskie mikroprzedsiębiorstwa
Projekt skierowany jest do  min. 40 mikro przedsiębiorców  województwa śląskiego oraz ich  100 pracowników.

Projekt współfinansowany jest  przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uzasadnienie realizacji projektu:

1. Województwo śląskie  mieści się w grupie najsilniejszych gosp.reg. Polski - wytwarza się 13,7% PKB (drugie miejsce w kraju). Województwo to  jest obszarem specyficznym, jednym z najbardziej problemowych w kraju, ze względu na zróżnicowanie gospodarcze i zachodzące w nim procesy restrukturyzacyjne.

2. Z punktu widzenia postępu technologicznego i innowacyjności jest to jeden z najdynamiczniej rozwijających się obszarów Polski (RSI na lata 2013-2020).

3. Technologie informacyjne i telekomunikacyjne  tj. m.in. technologie telekomunikacyjne; informacyjne; modelowanie i symulacje procesów i zjawisk; optoelektronika to wg. Programu Rozwoju  Technologii Województwa Śląskiego  na lata 2010-2020 to jedne z kluczowych obszarów zastosowań technologii w Województwie Śląskim.

4 Połączenie technologii telekomunikacyjnych, Internetu i pracy grupowej umożliwi małym firmom konkurowanie w obszarach, które wcześniej były dla nich nieosiągalne. Aby jednak mikro przedsiębiorstwa  mogły zaistnieć skutecznie na rynku muszą zaspokoić swoje potrzeby i zniwelować bariery stojące przed nimi.

5. Jednym z ich głównych problemów jest brak odpowiednio wykwalifikowanej kadry (SRWŚ, Diagnoza ewolucji barier rozwoju sektora MSP w woj. śląskim, 11.2009,UMWŚ). Przyczyną takiej sytuacji są czynniki niezależne od mikro przedsiębiorstw wynikającymi z sytuacji regionu (wysoki dochód brutto na mieszkańca, niskie bezrobocie w reg. utrudniające znalezienie wykwalifikowanych  pracowników, którym  można byłoby zastąpić obecnego bez odpowiednich kwalifikacji, zły system szkol.-brak na rynku absolwentów o wykształceniu  technicznym.

6. Problemem  generującym taką  sytuację  jest również obecna pozycja mikro  przedsiębiorstw, które z racji niskich dochodów nie są wstanie wygenerować własnych środków na szkolenia (wartość inwestycji w przeliczeniu na jedną firmę z MŚP, w woj. Śląskim spadła 65,5% i była niższa od wskaźnika  krajowego o 68,2%,GUS). W związku z tym firmy te muszą upatrywać innych źródeł finansowania  - Wg.BW (90%wsk.) większość przedsiębiorstw uzależnia decyzje o skorzystaniu ze szkoleń od możliwości uzyskania dofinansowania z UE .

Cel główny projektu:
40 mikro przedsiębiorstw z branży ICT ( kod PKD: J.61; J.62; J.63; M.71;M.74) z obszaru województwa śląskiego posiada wykwalifikowaną kadrę 100 osób w obszarze istotnych dla ich rozwoju tj. Marketing internetowy i język angielski, do 31.08.2014 r.
Cele szczegółowe:
- Nabycie kwalifikacji i umiejętności w zakresie : Język angielski w ICT przez 100 osób pracujących w mikro przedsiębiorstwach , do 31.08.2014 r.
- Nabycie kwalifikacji i umiejętności w zakresie : Marketing internetowy dla branży ICT przez 100 osób pracujących w mikro przedsiębiorstwach , do 31.08.2014 r.