europart grupa


Biura regionalne:
Włodawa ul. Jana Pawła II 13

ul. Sławinkowska 6c/ 2, 20-810 Lublin
kom. 510159131
tel. 506 280 011

e-mail: biuro@europart.wlodawa.pl

Biuro czynne:
pn. - pt. godz. 8.00 - 16.00

 Aktualności

Aktualności :

Katowice , dnia 04.12.2013r.

Szczegółowy harmonogram do pobrania - Marketing Internetowy, Biznesowy język angielski


Katowice , dnia 18.11.2013r.

PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr ASM/01/2013 WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI DLA PROCEDURY DO ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO.

Dotyczy: przeprowadzenia szkoleń z zakresu (kod CPV-80500000-9): "Marketing internetowy dla branży ICT" – 50 godz./gr. (10 edycji) w ramach projektu "Aktywne śląskie mikroprzedsiębiorstwa" Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw, na terenie woj. śląskiego dla dziesięciu 10-osobowych grup uczestników w ramach projektu (nr projektu: POKL.08.01.01-06-24/083/13)