europart grupa


Biura regionalne:
Włodawa ul. Jana Pawła II 13

ul. Sławinkowska 6c/ 2, 20-810 Lublin
kom. 510159131
tel. 506 280 011

e-mail: biuro@europart.wlodawa.pl

Biuro czynne:
pn. - pt. godz. 8.00 - 16.00

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe :

Dotyczy: POKL.08.01.01-24 – 083/13
Tytuł projektu: „Aktywne śląskie mikroprzedsiębiorstwa”
Katowice, 15.11.2013

PROTOKÓŁ Z ROZEZNANIA RYNKU PROWADZONEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

1.            Przedmiot zamówienia

Wynajęcie sali na przeprowadzenie diagnozy potrzeb zawodowych i szkoleniowych  dla 100 uczestników. Liczba godzin :  max. 130, zgodnie z budżetem projektu.

Zajęcia będą prowadzone  w ramach projektu : Aktywne śląskie mikroprzedsiębiorstwa.

 Kod CPV: 70220000-9    Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne

2.            Termin składania ofert upłynął : 15.11.2013, godz. 16.00

3.            Rozeznanie rynku w trybie zapytania ofertowego umieszczono w biurze projektu, siedzibie firmy oraz na stronie internetowej projektu.

4.            Ofertę złożyli następujący wykonawcy:

- SEMPERUM S.C., Katowice

- SEMPERPOWER Sp.z o.o, Katowice

- COLLECT CONSULTING S.A., Katowice

5. Postępowanie zostało przeprowadzone bez zastosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 3 pkt 1.

6. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma  SEMPERUM S.C.

Oferta spełnia wszystkie formalne i merytoryczne wymagania zamawiającego a jednocześnie mieści się w ustalonym budżecie.

7.Postępowanie przeprowadziła Mariola Dołgan  – koordynator projektu, Włodawa,15.11.2013

Załączniki:

Oferty złożone w postępowaniu.

Dotyczy: POKL.08.01.01-24 – 083/13
Tytuł projektu: „Aktywne śląskie mikroprzedsiębiorstwa”
Katowice, 28.10.2013

ROZEZNANIE RYNKU W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

EUROPART SP. Z O.O  z siedzibą we Włodawie, w ramach projektu :

Aktywne śląskie mikroprzedsiębiorstwa

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego , zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej  z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1.  Przedmiot zamówienia : 

Wynajęcie sali na przeprowadzenie diagnozy potrzeb zawodowych i szkoleniowych  dla 100 uczestników. Liczba godzin :  max. 130, zgodnie z budżetem projektu.

Zajęcia będą prowadzone  w ramach projektu : Aktywne śląskie mikroprzedsiębiorstwa.

                     Kod CPV: 70220000-9

Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne

 

2.    Miejsce i termin realizacji zamówienia:

Termin: od 01.2014 do 08.2014

3.    Kryteria jakościowe zamówienia:

niezbędne:

Sala powinna znajdować się w województwie śląskim, w ogólnodostępnym   miejscu, z łatwym dojazdem miejskimi  środkami komunikacji. Wymagane wyposażenie: minimum 10 m.kw, stoliki i krzesła dla 2 osób.

4.  Dokumenty wymagane od Wykonawcy:       

- oferta na wynajem Sali, z opisem lokalizacji,  ceny za 1 godzinę i warunków technicznych

      5.  Osoba uprawniona do kontaktu:

  Mariola Dołgan, tel. 512 215 344, adres e-mail : mdolgan.europartgrupa@wp.pl

6.  Ofertę należy przekazać w terminie do dnia: 15.11.2013 godzina: 16.00.

7.  Ofertę można:

 - dostarczyć osobiście na adres: Katowice 40 – 701, ul. Stara Kłodnicka 50

 - przesłać pocztą (lub kurierem) na adres: Katowice 40 – 701, ul. Stara Kłodnicka 50 z dopiskiem:      „Rozeznanie rynku ”

- przesłać e-mailem na adres:  mdolgan.europartgrupa@wp.pl

 

Katowice, 15.11.2013                                                                                                                  Mariola Dołgan

                                                                                                                                                             Koordynator projektu

Dotyczy: POKL.08.01.01-24 – 083/13
Tytuł projektu: „Aktywne śląskie mikroprzedsiębiorstwa”
Katowice, 15.11.2013

PROTOKÓŁ Z ROZEZNANIA RYNKU PROWADZONEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

1.            Przedmiot zamówienia

Wynajęcie sali szkoleniowej  na 480 godzin na szkolenia w ramach projektu : Aktywne śląskie mikroprzedsiębiorstwa

 Kod CPV: 70220000-9    Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne

2.            Termin składania ofert upłynął : 15.11.2013, godz. 16.00

3.            Rozeznanie rynku w trybie zapytania ofertowego umieszczono w biurze projektu, siedzibie firmy oraz na stronie internetowej projektu.

4.            Ofertę złożyli następujący wykonawcy:

- SEMPERUM S.C., Katowice

- SEMPERPOWER Sp.z o.o, Katowice

- COLLECT CONSULTING S.A., Katowice

5. Postępowanie zostało przeprowadzone bez zastosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 3 pkt 1.

6. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma  SEMPERUM S.C.

Oferta spełnia wszystkie formalne i merytoryczne wymagania zamawiającego a jednocześnie mieści się w ustalonym budżecie.

7.Postępowanie przeprowadziła Mariola Dołgan  – koordynator projektu, Włodawa,15.11.2013

Załączniki:

Oferty złożone w postępowaniu.

Dotyczy: POKL.08.01.01-24 – 083/13
Tytuł projektu: „Aktywne śląskie mikroprzedsiębiorstwa”
Katowice 28.10.2013

ROZEZNANIE RYNKU W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

EUROPART SP. Z O.O  z siedzibą we Włodawie, w ramach projektu :

Aktywne śląskie mikroprzedsiębiorstwa

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego , zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej  z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1.  Przedmiot zamówienia : 

Wynajęcie sali szkoleniowej  na 480 godzin na szkolenia w ramach projektu : Aktywne śląskie mikroprzedsiębiorstwa

                     Kod CPV: 70220000-9

Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne

 

2.    Miejsce i termin realizacji zamówienia:

Termin: od 01.2014 do 08.2014

3.    Kryteria jakościowe zamówienia:

niezbędne:

Sala powinna znajdować się w województwie śląskim, w ogólnodostępnym   miejscu, z łatwym dojazdem miejskimi  środkami komunikacji. Wymagane wyposażenie: minimum 20 m.kw, stoliki i krzesła dla 12 osób, miejsce na serwis kawowy, tablica suchościeralna lub flipchart, głośniki, rzutnik.

4.  Dokumenty wymagane od Wykonawcy:       

- oferta na wynajem Sali, z opisem lokalizacji  ceny za 1 godzinę i warunków technicznych

      5.  Osoba uprawniona do kontaktu:

  Mariola Dołgan, tel. 512 215 344, adres e-mail : mdolgan.europartgrupa@wp.pl

6.  Ofertę należy przekazać w terminie do dnia: 15.11.2013 godzina: 16.00.

7.  Ofertę można:

 - dostarczyć osobiście na adres: Katowice 40 – 701, ul. Stara Kłodnicka 50

 - przesłać pocztą (lub kurierem) na adres: Katowice 40 – 701, ul. Stara Kłodnicka 50 z dopiskiem:      „Zapytanie ofertowe”

- przesłać e-mailem na adres:  mdolgan.europartgrupa@wp.pl

 

Katowice, 28.10.2013                                                                                                                  Mariola Dołgan

                                                                                                                                                             Koordynator projektuKatowice , dnia 18.11.2013r.

PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr ASM/01/2013 WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI DLA PROCEDURY DO ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO.

Dotyczy: przeprowadzenia szkoleń z zakresu (kod CPV-80500000-9): "Marketing internetowy dla branży ICT" – 50 godz./gr. (10 edycji) w ramach projektu "Aktywne śląskie mikroprzedsiębiorstwa" Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw, na terenie woj. śląskiego dla dziesięciu 10-osobowych grup uczestników w ramach projektu (nr projektu: POKL.08.01.01-06-24/083/13)

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
WRAZ Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ZAŁĄCZNIKAMI

Numer sprawy: 1-2013-Lublin
Lublin, dn.28.10.2013 r.

Zamawiający:
EUROPART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ul. 11 Listopada 5a/6, 22-200 Włodawa
Biuro Projektu
Ul. Stara Kłodnicka 50, 40-701 Katowice
mail:aktywny_slask_rekrutacja@wp.pl
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
KRS 0000368267, NIP 5651521079, REGON 060688780

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
WRAZ Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ZAŁĄCZNIKAMI
DO ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO.

Dotyczy: przeprowadzenia szkoleń z zakresu (kod CPV-80500000-9):

a. "Marketing internetowy dla branży ICT" – 50 godz./gr. (10 edycji) w ramach projektu "Aktywne śląskie mikroprzedsiębiorstwa" Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw, na terenie woj. śląskiego dla dziesięciu 10-osobowych grup uczestników w ramach projektu (nr projektu: POKL.08.01.01-06-24/083/13)

Czytaj całość >>

 • Zaproszenie do składania ofert - podwykonawstwo
 • Załącznik nr 1: Wzór Formularza oferty wykonawcy
 • Załącznik nr 2: Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków zamówienia
 • Załącznik nr 3: Wzór umowy
 • Załącznik nr 4: Wzór harmonogramu szkolenia
 • Załącznik nr 5: Wzór dziennika szkolenia
 • Załącznik nr 6: Wzór CV
 • Załącznik nr 7: Oświadczenie o braku powiązań


 • Dotyczy: POKL.08.01.01-24 – 083/13
  Tytuł projektu: „Aktywne śląskie mikroprzedsiębiorstwa”
  Włodawa, 16.10.2013

  PROTOKÓŁ Z ROZEZNANIA RYNKU PROWADZONEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

  1.            Przedmiot zamówienia

  Opracowanie i wydruk 100 sztuk ulotek A5  i 50 sztuk plakatów A3 (pełen kolor) oraz wykonanie 2 sztuk tabliczek informacyjnych  i roll-upu  zgodnie z ustaleniami realizatora projektu.

  Kod CPV :  79340000-9 Usługi reklamowe i marketingowe

                       79810000-5 Usługi drukowania

  2.            Termin składania ofert upłynął : 16.10.2013, godz. 16.00

  3.            Rozeznanie rynku w trybie zapytania ofertowego umieszczono w biurze projektu, siedzibie firmy oraz na stronie internetowej projektu.

  4. Ofertę złożyli następujący wykonawcy:

  - 4X4 FACTORY Magdalena Hatowska, Lublin

  - Mac Arkadiusz Makowski, Lublin

  - DMK STUDIO Maciejewska, Klonowski, Lublin

  5. Postępowanie zostało przeprowadzone bez zastosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z uwagi na fakt, że wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 14 000,00 EURO.

  6. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma  4X4 Factory Magdalena Hatowska .

  Oferta spełnia wszystkie formalne i merytoryczne wymagania zamawiającego a jednocześnie mieści się w ustalonym budżecie.

  7.Postępowanie przeprowadziła Mariola Dołgan  – koordynator projektu, Włodawa,16.10.2013

  Załączniki:

  Oferty złożone w postępowaniu.  Dotyczy: POKL.08.01.01-24 – 083/13
  Tytuł projektu: „Aktywne śląskie mikroprzedsiębiorstwa”
  Włodawa, 15.10.2013

  PROTOKÓŁ Z ROZEZNANIA RYNKU  PROWADZONEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

  1.            Przedmiot zamówienia

  Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i biurowego :

  Laptop ASUS X550CC Z OPROGRAMOWANIEM ( Windows 8, MS Office 2013 i AVAST)

  Kod PCV :  30213000-5 Komputery osobiste

                       3019100 – 4  Sprzęt biurowy , z wyjątkiem mebli

  2.            Termin składania ofert upłynął : 15.10.2013, godz. 16.00

  3.            Rozeznanie rynku w trybie zapytania ofertowego umieszczono w biurze projektu, siedzibie firmy oraz stronie internetowej projektu.

  4.            Ofertę złożyli następujący wykonawcy:

  - 4X4 FACTORY Magdalena Hatowska  Lublin

  -  KOMPLEKSOWA OBSŁUGA FIRM  SP.z  o.o, Lublin

   - „ MS Komputer Mariusz Siudem, Lublin

  5. Postępowanie zostało przeprowadzone bez zastosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 3 ust 1.

  6.            Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma  MS Komputer Mariusz Siudem

   Oferta spełnia wszystkie formalne i merytoryczne wymagania zamawiającego a jednocześnie mieści się w ustalonym budżecie.

  7.            Postępowanie przeprowadziła Mariola Dołgan  – kierownik  projektu, Włodawa,15.10.2013

  Załączniki:

  Oferty złożone w postępowaniu.  Dotyczy: POKL.08.01.01-24 – 083/13
  Tytuł projektu: „Aktywne śląskie mikroprzedsiębiorstwa”

  ROZEZNANIE RYNKU W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO  z dnia 08.10.2013

  EUROPART  SP. Z O.O   w ramach projektu :  Aktywne śląskie mikroprzedsiębiorstwa , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego , zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej  z uwzględnieniem poniższych wymagań:

  1.Przedmiot zamówienia :  Opracowanie i wydruk:

  1500 sztuk ulotek A5 

  800 sztuk plakatów A3 (pełen kolor)

  oraz wykonanie 3 sztuk tabliczek informacyjnych

  duże zewnętrznej tablicy informacyjnej

  500 sztuk naklejek z logo UE i POKL

  Roll – up

  Dodatkowo zamówienie obejmuje:

  Opracowanie i wydruk :

  100 sztuk teczek

  100 sztuk długopisów

  100 sztuk notatników

   

  Kod CPV :  79340000-9 Usługi reklamowe i marketingowe

                       79810000-5 Usługi drukowania

   

  2. Miejsce i termin realizacji zamówienia:

  Termin realizacji usługi : 31.10.2013

  Miejsce realizacji: Włodawa

  3.   Kryteria jakościowe zamówienia:

  niezbędne: doświadczenie w realizacji w/w działań.

  4.       Dokumenty wymagane od Wykonawcy:       

  - ofertę cenową zawierającą : cenę za usługę .

  5.       Osoba uprawniona do kontaktu:

         Pani  Mariola Dołgan, tel. 512215344  , adres e-mail : mdolgan.europartgrupa@wp.pl

  6.       Ofertę należy przekazać w terminie do dnia: 16.10.2013 godzina: 16.00.

   

  7.  Ofertę można:

  a) dostarczyć osobiście na adres: Włodawa 22-200, ul. 11-go Listopada 5a/6

  b) przesłać pocztą (lub kurierem) na adres: Włodawa 22-200, ul. 11-go Listopada 5a/6 z dopiskiem: Zapytanie ofertowe

  c)  przesłać e-mailem na adres:  mdolgan.europartgrupa@wp.pl

  Załącznik: Zapytanie ofertowe

  Dotyczy: POKL.08.01.01-24 – 083/13
  Tytuł projektu: „Aktywne śląskie mikroprzedsiębiorstwa”

  ROZEZNANIE RYNKU W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO  z dnia 07.10.2013

  EUROPART  SP. Z O.O   w ramach projektu :  Aktywne śląskie mikroprzedsiębiorstwa , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego , zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej  z uwzględnieniem poniższych wymagań:

  1.Przedmiot zamówienia :  Zakup i dostawa sprzętu komputerowego :

  Laptop ASUS X550CC z oprogramowaniem ( windows 8, MS Office 2013, Avast)

  Kod PCV :  30213000-5 Komputery osobiste

                       3019100 – 4  Sprzęt biurowy , z wyjątkiem mebli

  2. Miejsce i termin realizacji zamówienia:

  Termin realizacji usługi : 31.10.2013

  Miejsce realizacji: Włodawa

  3.   Kryteria jakościowe zamówienia:

  niezbędne: doświadczenie w realizacji w/w działań.

  4.       Dokumenty wymagane od Wykonawcy:       

  - ofertę cenową zawierającą : cenę za usługę .

  5.       Osoba uprawniona do kontaktu:

         Pani  Mariola Dołgan, tel. 512215344  , adres e-mail : mdolgan.europartgrupa@wp.pl

  6.       Ofertę należy przekazać w terminie do dnia: 15.10.2013 godzina: 16.00.

  7.  Ofertę można:

  a) dostarczyć osobiście na adres: Włodawa 22-200, ul. 11-go Listopada 5a/6

  b) przesłać pocztą (lub kurierem) na adres: Włodawa 22-200, ul. 11-go Listopada 5a/6 z dopiskiem: Zapytanie ofertowe

  c)  przesłać e-mailem na adres:  mdolgan.europartgrupa@wp.pl

  Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.  ROZEZNANIE RYNKU NR ASM/Personel/01/2013

  Włodawa, 13.09.2013 r.

  W związku z decyzją o przyznaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektowi szkoleniowemu „Aktywne śląskie mikroprzedsiębiorstwa”, nr projektu UDA-POKL.08.01.01-24-083/13-00, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki 8.1- Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, 8.1.1- Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego. Europart Sp. z o.o. zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji na temat szacunkowej ceny za świadczenie następującej usługi:

  Pełnienie funkcji Kierownika Projektu- średnio 80h/mc.

  Niniejsze rozeznanie rynku odbywa się zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami obowiązującą w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  Załącznik: Formularz ofertowy - Kierownik projektu  ROZEZNANIE RYNKU NR ASM/Personel/02/2013

  Włodawa, 13.09.2013 r.

  W związku z decyzją o przyznaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektowi szkoleniowemu „Aktywne śląskie mikroprzedsiębiorstwa”, nr projektu UDA-POKL.08.01.01-24-083/13-00, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki 8.1- Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, 8.1.1- Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego. Europart Sp. z o.o. zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji na temat szacunkowej ceny za świadczenie następującej usługi:

  Pełnienie funkcji Specjalisty ds. finansowych projektu i sprawozdawczości- średnio 80h/mc.

  Niniejsze rozeznanie rynku odbywa się zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami obowiązującą w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  Załącznik: Formularz ofertowy - Specjalisty ds. finansowych projektu i sprawozdawczości  ROZEZNANIE RYNKU NR ASM/Personel/03/2013

  Włodawa, 13.09.2013 r.

  W związku z decyzją o przyznaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektowi szkoleniowemu „Aktywne śląskie mikroprzedsiębiorstwa”, nr projektu UDA-POKL.08.01.01-24-083/13-00, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki 8.1- Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, 8.1.1- Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego. Europart Sp. z o.o. zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji na temat szacunkowej ceny za świadczenie następującej usługi:

  Pełnienie funkcji Specjalisty ds. rekrutacji i logistyki projektu- średnio 160h/mc.

  Niniejsze rozeznanie rynku odbywa się zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami obowiązującą w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  Załącznik: Formularz ofertowy - Specjalista ds. rekrutacji i logistyki projektu  ROZEZNANIE RYNKU NR ASM/Personel/04/2013

  Włodawa, 13.09.2013 r.

  W związku z decyzją o przyznaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektowi szkoleniowemu „Aktywne śląskie mikroprzedsiębiorstwa”, nr projektu UDA-POKL.08.01.01-24-083/13-00, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki 8.1- Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, 8.1.1- Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego. Europart Sp. z o.o. zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji na temat szacunkowej ceny za świadczenie następującej usługi:

  Przeprowadzenie szkolenia ogólnego – Język angielski w ICT (480 godzin).

  Niniejsze rozeznanie rynku odbywa się zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami obowiązującą w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  Załącznik: Formularz ofertowy - Trener języka angielskiego