europart grupa


Biura regionalne:
Włodawa ul. Jana Pawła II 13

ul. Sławinkowska 6c/ 2, 20-810 Lublin
kom. 510159131
tel. 506 280 011

e-mail: biuro@europart.wlodawa.pl

Biuro czynne:
pn. - pt. godz. 8.00 - 16.00

Szkolenia – harmonogramy szkoleń

Szkolenia – harmonogramy szkoleń:

Szkolenia
W ramach projektu realizowane będą trzy typy szkoleń: Szkolenie ogólne- kosztorysowanie budowlane, Szkolenie ogólne- wspomaganie projektowania w systemie AutoCAD oraz szkolenie ogólne- język angielski z elementami języka branżowego.
Miejsce realizacji  szkoleń –województwo  śląskie. Szkolenia odbywać się będą w weekendy i w godzinach popołudniowych  w  tygodniu, w terminach dostosowanych do systemu funkcjonowania  firm. Dana forma nie utrudni bieżącej pracy i funkcjonowania przedsiębiorstwa.
 Szkolenia  zakończą zaświadczenia o ukończeniu  kursu w przypadku min 80% frekwencji oraz egzamin  zewnętrzny. W przypadku pozytywnego wyniku otrzymaniem certyfikatów  potwierdzających nabyte kwalifikacje.

Szkolenie:  Kosztorysowanie budowlane : 64 godziny na grupę

Szkolenie składać się będzie z dwóch modułów: I moduł ,,Planowanie i realizacja inwestycji budowlanych” w wymiarze 16 godzin oraz II moduł ,,Kosztorysowanie” w wymiarze 48 godzin. Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnik nabędzie wiedzę i umiejętności w zakresie kosztorysowania budowlanego, co pomoże mu w zwiększeniu konkurencyjności  w branży.
Szkolenie  zakończone egzaminem zewnętrznym dającym możliwość zdobycia certyfikatów potwierdzających uzyskane kwalifikacje.
Uczestnicy otrzymają bezpłatne  materiały szkoleniowe oraz wyżywienie.

Program szkolenia:
I moduł ,,Planowanie i realizacja inwestycji budowlanych”

 • Realizacja robót budowlanych według FIDIC
 • Zamówienia publiczne
 • Zarządzanie budowlanym projektem
 • Prawo budowlane

II moduł ,,Kosztorysowanie”

 • Zasady kosztorysowania
 • Podstawy prawne
 • Pojęcia związane ze sporządzaniem kosztorysów
 • Określanie kodów CPV, sporządzanie specyfikacji technicznej i programów funkcjonalno- użytkowych
 • Zasady tworzenia kosztorysów i przedmiarów robót
 • Sporządzanie kosztorysów z wykorzystaniem nowoczesnych technik budowlanych

Szkolenie: Wspomaganie projektowania w systemie AutoCAD

Szkolenie składać się będzie z dwóch modułów: I moduł ,,Planowanie i realizacja inwestycji budowlanych” w wymiarze 16 godzin oraz II moduł ,,AutoCAD” w wymiarze 48 godzin. Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnik nabędzie wiedzę i umiejętności w zakresie wspomagania projektu w systemie AutoCAD, co pomoże mu w zwiększeniu konkurencyjności  w branży.
Szkolenie  zakończone egzaminem zewnętrznym dającym możliwość zdobycia certyfikatów potwierdzających uzyskane kwalifikacje.
Uczestnicy otrzymają bezpłatne  materiały szkoleniowe oraz wyżywienie.

Program szkolenia:
I moduł: ,,Planowanie i realizacja inwestycji budowlanych’’

 • Realizacja robót budowlanych według FIDIC
 • Zamówienia publiczne
 • Zarządzanie budowlanym projektem
 • Prawo budowlane

II moduł: ,,AutoCAD”

 • Polecenie edycji
 • Bloki dynamiczne
 • Personalizacja
 • Modyfikacja i edycja obiektów
 • Modelowanie 2D, 3D- siatki, edycja brył, tworzenie bloków
 • Światła, kamery, wizualizacja obiektów

Szkolenie: Język angielski z elementami języka branżowego

Szkolenie obejmuje teoretyczną i praktyczną (mowa, pismo, gramatyka) naukę języka angielskiego z elementami języka branżowego, który jest niezbędny do budowania konkurencyjności w branży sekcji F i/lub M, pozwala stosować nowoczesne technologię , wyjść z szerszą ofertą asortymentową do szerszego grona klientów.

Szkolenie  zakończone egzaminem zewnętrznym dającym możliwość zdobycia certyfikatów potwierdzających uzyskane kwalifikacje.
Uczestnicy otrzymają bezpłatne  materiały szkoleniowe oraz wyżywienie.