europart grupa


Biura regionalne:
Włodawa ul. Jana Pawła II 13

ul. Sławinkowska 6c/ 2, 20-810 Lublin
kom. 510159131
tel. 506 280 011

e-mail: biuro@europart.wlodawa.pl

Biuro czynne:
pn. - pt. godz. 8.00 - 16.00

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe :

Katowice, dn.21.03.2014 r.

PROTOKÓŁ Z ROZEZNANIA RYNKU PROWADZONEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

1. Przedmiot zamówienia Przeprowadzenie szkoleń z zakresu Języka angielskiego z elementami języka branżowego – zajęcia od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych, w ramach Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Katowice, dn.14.03.2014 r.

PROTOKÓŁ Z ROZEZNANIA RYNKU PROWADZONEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

1. Przedmiot zamówienia Przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego w ramach języka angielskiego z elementami języka branżowego, w ramach Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Katowice, dn.03.03.2014 r.

Zapytanie ofertowe

EUROPART Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej
z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. Przedmiot zamówienia Przeprowadzenie szkoleń z zakresu Język angielski z elementami języka branżowego – zajęcia od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych, w ramach Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Do zadań firmy należeć będzie

a) Opracowanie programu szkolenia

b) Przeprowadzenie zajęć


Katowice, dn.27.02.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

EUROPART Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej
z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. Przedmiot zamówienia Przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego w ramach języka angielskiego z elementami języka branżowego, w ramach Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Do zadań firmy należeć będzie

a) Opracowanie testu

b) Przeprowadzenie egzaminu

c) Wystawienie Zaświadczeń potwierdzających zdanie egzaminu


Katowice, dn.24.02.2014 r.

PROTOKÓŁ Z ROZEZNANIA RYNKU PROWADZONEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Przedmiot zamówienia Wynajęcie sali szkoleniowej oraz pomieszczenia na diagnozę szkoleniową uczestników w łącznej liczbie 475 godzin w ramach projektu : Budujemy siłę MMŚP województwa śląskiego.


Katowice, dn.11.02.2014 r.

PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr MMŚP/02/2014 WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI DLA PROCEDURY DO ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO.

Dotyczy: przeprowadzenia szkoleń z zakresu (kod CPV-80500000-9): a. „Kosztorysowanie budowlane” – 48 godz./gr. (3 edycje) w ramach projektu „Budujemy siłę MMŚP województwa śląskiego” Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw, na terenie woj. śląskiego dla trzech 15-osobowych grup uczestników w ramach projektu (nr projektu: POKL.08.01.01-24-363/13)


Katowice, dn.11.02.2014 r.

PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr MMŚP/01/2014 WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI DLA PROCEDURY DO ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO.

Dotyczy: przeprowadzenia szkoleń z zakresu (kod CPV-80500000-9): „Wspomaganie projektowania w systemie AutoCAD” – 48 godz./gr. (2 edycje) w ramach projektu „Budujemy siłę MMŚP województwa śląskiego” Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw, na terenie woj. śląskiego dla dwóch 15-osobowych grup uczestników w ramach projektu (nr projektu: POKL.08.01.01-24-363/13)


Dotyczy: POKL.08.01.01-24 – 363/13
Tytuł projektu: „Budujemy siłę MMŚP województwa śląskiego”
Katowice 10.02.2014

ROZEZNANIE RYNKU W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

EUROPART SP. Z O.O z siedzibą we Włodawie, w ramach projektu : Budujemy siłę MMŚP województwa śląskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego , zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań: 1. Przedmiot zamówienia : Wynajęcie sali szkoleniowej na 475 godzin na szkolenia w ramach projektu : Budujemy siłę MMŚP województwa śląskiego


Lublin, dn.27.01.2014 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
WRAZ Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ZAŁĄCZNIKAMI
DO ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO.

Dotyczy: przeprowadzenia szkoleń z zakresu (kod CPV-80500000-9):

  1. „Kosztorysowanie budowlane” – 48 godz./gr. (3 edycje)
    w ramach projektu „Budujemy siłę MMŚP województwa śląskiego” Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw, na terenie woj. śląskiego dla trzech 15-osobowych grup uczestników w ramach projektu (nr projektu: POKL.08.01.01-24-363/13)

Załączniki do pobrania:


Lublin, dn.27.01.2014 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
WRAZ Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ZAŁĄCZNIKAMI
DO ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO.

Dotyczy: przeprowadzenia szkoleń z zakresu (kod CPV-80500000-9):

  1. „Wspomaganie projektowania w systemie AutoCAD” – 48 godz./gr. (2 edycje)
    w ramach projektu „Budujemy siłę MMŚP województwa śląskiego” Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw, na terenie woj. śląskiego dla dwóch 15-osobowych grup uczestników w ramach projektu (nr projektu: POKL.08.01.01-24-363/13)

Załączniki do pobrania:


Dotyczy: POKL.08.01.01-24 – 363/13
Tytuł projektu: „Budujemy siłę MMŚP województwa śląskiego”
Katowice 06.01.2014

ROZEZNANIE RYNKU W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 06.01.2014

EUROPART  SP. Z O.O   w ramach projektu:  Budujemy siłę MMŚP woj. śląskiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej  z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 

1.Przedmiot zamówienia : 

Opracowanie i wydruk:

1500 sztuk ulotek A5 

800 sztuk plakatów A3 (pełen kolor)

oraz wykonanie 3 sztuk tabliczek informacyjnych

duże zewnętrznej tablicy informacyjnej

500 sztuk naklejek z logo UE i POKL

Roll – up

 

Dodatkowo zamówienie obejmuje:

Opracowanie i zakup :

75 sztuk segregator

75 sztuk długopisów

75 sztuk notatników

75 sztuk pendriv’ów

 

Kod CPV :  79340000-9 Usługi reklamowe i marketingowe

                 79810000-5 Usługi drukowania